Stadens inomhusluftgrupp hade hälsovården som tema