Stadens förfaringssätt med problem med inomhusluften

Att problemen med inomhusluften kan lösas förutsätter förfaringssätt som man på förhand har kommit överens om samt ett brett samarbete mellan experter på olika områden. Alla aktörer har sina egna uppdrag och roller i ett lyckat åtgärdande av problemen med inomhusluften.

I lösningen av problem med inomhusluften kan delta experter på många områden: lokalitetsledningen, fastighetsunderhållet, uppgiftsområdeschefen, chefen, en representant för personalen, arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktig, företagshälsovården, skolhälsovården eller rådgivningen, hälsoinspektören, kommunikationen, en representant för föräldraföreningen.

Problem med inomhusluften väcker oro och medför ett extra stort behov av att få information. Aktiv, öppen kommunikation, där man lyssnar på och diskuterar med alla som använder lokalerna hjälper till att lätta oron och gör det betydligt lättare att lösa problemet.

Ta del av stadens anvisning om förfaringssätt(uppdaterad 2018 gällande anmälan om inomhuluftsmisstanke)

Änmälningar gällande fastigheterna

Observationer gällande fel, brister eller reparationsbehov i fastighterna kan anmälas via stadens kanal för respons och rådgivning.

Respons och rådgivning

Anmälning av misstankar om inomhusluften görs antingen som användarnas observationsanmälan eller som hälsovårdens anmälning om misstankar om inomhusluften.

Meddelande 25.6.2018

Observationsanmälan

Alla användare av en byggnad kan göra en observationsanmälning när de märker något som kan påverka inomhusluftens kvalitet. Observationen kan t.ex. vara unken luft, spår av fukt eller för hög eller för lågtemperatur. I observationsanmälningar gäller observationer om byggnaden, inte hälsan.

Observationsanmälan

Anmälning om misstankar om inomhusluften

Branschfolket inom hälsovården (t.ex. företagshälsovården eller skolhälsovården) gör en anmälning om en misstanke om inomhusluften när symptomen kan antas föranledas av inomhusluften. I anmälningen skrivs inga uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras.