Stadens fordon använder förnybar diesel

Borgå stad var den första staden i Finland som i alla sina dieselmotorer år 2017 började använda den förnybara dieseln Neste MY, vilken tillverkas till 100 % av avfall och rester.

Den förnybara dieseln Neste MY är en utmärkt lösning för många städer för att minska utsläppen av växthusgaser. Med hjälp av denna diesel kan växthusgasutsläppen bli upp till 80 procent lägre under bränslets hela livscykel jämfört med den traditionella fossila dieseln.

Neste MY ersätter årligen över 100 000 liter fossilt bränsle i Borgå, och på så sätt uppstår det 240 000 kilo mindre koldioxidutsläpp. Varje Borgåbos koldioxidavtryck minskar med åtminstone cirka fem kilo.

Den förnybara dieseln Neste MY kan användas utan några som helst ändringar i fordonen. Den är helt kompatibel med de nuvarande dieseloljorna, dvs. den kan fyllas på i en tank även om traditionell diesel skulle finnas kvar i den. Alla egenskaper hos den förnybara dieseln Neste MY är bättre eller minst lika bra som hos världens bästa fossila dieseloljor men den belastar miljön betydligt mindre. Dieselns förträffliga egenskaper garanterar renare förbränning och minskar såväl motorbullret som lokala utsläpp.