Borgå stad – Föregångare i klimatarbete

Borgå stad har i sin stadsstrategi som godkändes på hösten 2018 dragit upp riktlinjer om att staden är en föregångare inom klimatarbetet. Staden har en stark vilja att vara koldioxidneutral före 2030, främja cirkulär ekonomi och stödja en hållbar vardag för invånarna. På den här webbplatsen hittar du uppgifter om stadens egna åtgärder för att främja att uppställda mål uppnås.

Stadsstrategi