Stadens bidrag

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund, enskilda vägar och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden för år 2021 har gått ut.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Coronabidrag söks med en särskild pdf-blankett. Hjälp med att fylla i ansökan fås av servicekontoret Kompassen kl. 9–16, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Vid behov går det också att besöka Kompassen med tidsbeställning, se tilläggsuppgifter Kompassen

Vid beviljandet av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen har fastställt och de grunder för beviljande av bidrag och de bidragsanvisningar som nämnderna har fastställt. 

Ytterligare information och ansökningsblanketter

Detaljerade uppgifter

Allmänna principer för bidrag och kultur- och fritidstjänsternas bidrag

Beviljade bidrag 2021

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, korona bidrag

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Underhållsbidrag för enskilda vägar

Grundförbättringsbidrag för enskilda vägar

Beviljade bidrag 2020

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Social- och hälsovårdsektorns bidrag