Stadens bidrag

Borgå stad beviljar understöd till föreningar, organisationer och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden för stadens bidrag är i regel årligen i mars. Året 2020 ansökningstid är 2.3.-31.3.2020 kl. 15.  För vissa specialbidrag finns en egen ansökningstid. Borgå stad har övergått till elektronisk ansökan om bidrag. Framöver godkänns endast elektroniska ansökningar, utom när det gäller bidrag för enskilda vägar.

Detaljerade uppgifter nedan:

Beviljade bidrag 2019

Bidrag för ungdomsverksamhet

Bidrag för kulturverksamhet

Bidrag för idrottsverksamhet, allmänt bidrag och hyresbidrag

Social- och hälsovårdsektorns bidrag (på finska)

Beviljade bidrag 2018

Bidrag för ungdomsverksamhet 

Bidrag för idrottsverksamhet

Bidrag för kulturverksamhet

Social- och hälsovådsektorns bidrag