Staden utreder behoven av idrottsplatser och idrottstjänster