Staden utför markundersöknigar i busstationens omgivning den 29 oktober