Staden undersöker byggnaders energiförbrukning i projektet Canemure