Staden stöder företagsverksamhet på många sätt och beviljar vid behov uppskov till företag för betalning av hyror