Staden söker ekonomisk balans med ett program för hållbar ekonomi