Staden sålde tomt för flervåningshus på västra åstranden