Staden ökar antalet sommarjobb för skolelever och studerande med 50 platser