Staden konkurrensutsätter platser för glasskiosker