Staden fortsätter en effektiverad tillsyn över vårdhemmet Vuokko