Staden försöker korta ner skolskjutsarnas väntetider vid Jokilaakson koulu