Staden får finansiering för mobilitetsstyrning av arbets- och tjänsteresor