Staden börjar servera skollunch till skolelever i distansundervisning efter påsken