Staden beviljar sommarjobbssedlar för sysselsättning av unga