Staden beviljar coronaunderstöd till aktörer inom kultur- och fritidssektorn