Staden beslutar i slutet av veckan om fortsättningen av coronarestriktioner i Borgå