Språkbad

I Borgå erbjuds språkbad inom småbarnspedagogik och utbildning på svenska.

Dagvårdsgrupperna och förskolegrupperna verkar i daghemmet Pärlan. Språkbad inom den grundläggande utbildningen ges i Albert Edelfeltin koulu.

Språkbad är avsett för barn, vars modersmål inte är svenska och vars familj har finska som hemspråk. Personalen talar endast svenska med barnen, men finska eller svenska med föräldrarna.

Genom språkbadet får barnen goda kunskaper i svenska och också goda färdigheter att lära sig övriga främmande språk och att förstå andra kulturer.

Språkbadet är frivilligt, men förutsätter att barnet och vårdnadshavarna förbinder sig till det. Föräldrarnas ska särskilt tänka på att stärka sitt barns modersmål.

Ansökan till språkbad

  • Obs: Ansök om plats till språkbad via rubriken Ansökan om småbarnspedagogik och skriv syskons namn som tidigare var i språkbad i ansökans tilläggsuppgifter
  • Plats till språkbad kan ansökas året då barnet fyller fem år.
  • Språkbadet börjar 1.8. och ansökningstiden går ut 31.3.
  • Beslutet om språkbad görs vecka 15.
  • Vid behov ansök samtidigt om plats inom småbarnspedagogik för syskon

Broschyr för språkbad, på finska

Planch för språkbad, på finska