Specialtransporter

Farligt gods

  • Det är förbjudet att transportera farligt gods i Borgå centrum under rusningstid klockan 15–17 (förbud A).
  • Det är helt förbjudet att transportera farligt gods i Gamla stan i Borgå.

Höga eller breda transporter

  • Man söker tillstånd för höga eller breda transporter av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)
  • (NTM-centralen) ger anvisningar om rutten.