Specialservice för barn

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster.

Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.


Specialservice för barn stöder ditt barns utveckling ovh uppväxt. Avgiftsfria tjänster är riktade till barn under skolåldern. Adress Stadshusgatan 5 B 3. vån, 06100 Borgå.