Specialkost, religiösa och etiska kostbegränsningar inom dagvården

Bespisning inom småbarnspedagogik

 • Stöder barnets sunda tillväxt och utveckling samt bl.a. utveckla barnets smak- och matvanor.
 • Erbjuds barnet den specialkost som vården av barnets sjukdom förutsätter. Ett läkarintyg krävs alltid då det är fråga om en sjukdom som vårdas med kostbehandling.
 • Religiösa och etiska kostbegränsningar beaktas.

Födoämnesallergi

Man lämnar bort endast de födoämnen som på basis av försök konstaterats vara till så stor skada för barnet att det är motiverat att avlägsna dem även från daghemmets matlista. Födoämnen som leder till lindriga symptom (övergående klåda i munnen och röd hud) behöver man inte undvika.

 • I fråga om födoämnesallergier är intyget i kraft högst ett år åt (med undantag av anafylaxi) gången eftersom födoämnesallergierna försvinner ofta då barnet blir äldre. Målsättningen är att begränsningarna avskaffats korrekt innan barnet är i skolålder.
 • Kostbegränsningarna avskaffas i enlighet med den vårdande läkarens anvisningar.
 • Intyget av celiaki och diabetes är gällande varaktigt.
 • Laktosintolerans är ovanlig bland barn under skolåldern. Av denna orsak är det alltid skäl att undersöka barns magsymptom för att undvika onödiga begränsningar. Av praktiska skäl är maten i daghemmen laktosfattig; praxis inom familjedagvården varierar. Eftersom det rekommenderas att barn dricker vanlig mjölk för att bibehålla laktasenzymets aktivitet, krävs ett intyg om laktosintolerans för barn i dagvården. Intyget är gällande varaktigt.

Religiösa och etiska kostbegränsningar

 • Föräldrarnas anmälan räcker
 • Fråga om religiösa skäl
 • Barnet följer vegetarisk kost

Informationsgång

 • Meddela alltid då ert barn inte äter vid vårdplatsen eller då det sker ändringar i kosten.
 • Se till att de kostanvisningar som ges till dagvårdspersonalen är klara och entydiga.