Specialfisketillstånd

På området 1, Borgå å, behövs specialfisketillstånd. Området 1: från stenbryggan på Svinö (Lotsudden) till Gamla bron nedanför domkyrkan, se karta.

Specialfisketillståndet kan köpas från servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B) samt via internet www.kalakortti.com

Antalet tillstånd: Endast ett (1) tillstånd/person kan inlösas.

Tillståndets pris: 10 e/dygn, 20 e/vecka, 60 e/kalenderår (inkl. mvs 24 %).

Regler

  • Mete med ett (1) spö, utan rulle, och med naturliga beten, så som mask är tillåtet utan avgift.
  • Med tillståndet får man pilka eller svirvla/dragfiska (trolla) med ett (1) spö per person från strand, is eller båt som är ankrad eller i rörelse.

Begränsningar

  • Max tre gösar/dygn/person och max en öring eller lax/dygn/person.
  • På området gällande begränsningar kalastusrajoitus.fi

Observera även vad sägs i lag och förordning om fångstmått, fenklippning och vissa arters fredningstider
www.ahven.net