Ung Kultur Sounds 2018 regionalt evenemang i Borgå

Ung Kultur Sounds 2018 - Östra Nylands regionala evenemang i Borgå 7–8.4.2018

Borgå - Lovisa - Sibbo - Pukkila - Askola - Lappträsk - Mörskom

Det regionala evenemanget Ung kultur SOUNDS 2018, ordnas i år i Borgå 7–8 april i Kulturhuset Grand. Evenemanget är känt för att erbjuda de unga musikutövare en möjlighet att uppträda, träffa likasinnade ungdomar, dela erfarenheter och få idéer och tips för sin hobby.

Det regionala evenemanget välkomnar alla musikutövare, som är från Borgå, Lovisa, Sibbo, Askola, Lappträsk, Mörskom, och Pukkila, att uppträda.

Anmälningstiden för det regionala evenemanget har börjat och pågår till den 11 mars kl. 23.59 på adressen www.borga.fi/soundsv. Anmäl dig snarast!  

I år är temat den egna rösten eftersom all musik präglas av musikskaparens röst. Hurdan är din röst och hur vill du få din röst hörd?

Evenemanget bjuder representanterna för olika stilarter med: från klassisk folkmusik, från punk till dance och allt mellan dessa samt musik utanför dessa stilarter. Uppträdandet får ta högst 10 minuter, och då hinner du uppträda med upp till tre låtar. En jury ger respons om uppträdandena i form av diskussion där juryn utvärderar erfarenheten av att uppträda, och kommer tillsammans med banden med idéer när det gäller möjligheterna för framtiden och det som behöver utvecklas.

Grupperna som uppträder indelas i två åldersklasser: 10–15-åringar, födda åren 2003–2008 och 16–20-åringar, födda åren 1998–2002. Det krävs att gruppen ska bestå av minst tre deltagare.

Juryn för det regionala evenemanget skickar ett antal representanter från sin region till det nationella SOUNDS-evenemanget i S:t Michel 25–27.5.2018.

Tilläggsinformation:

- Pentti Kinosmaa, ungdomsarbetare, 040 142 9969, pentti.kinosmaa@porvoo.fi

- fr.o.m. 12.2 Tove Karlsson, kultturkoordinator, 040 526 6640, tove.karlsson@porvoo.fi         

Läs reglerna för SOUNDS 2018

Anmäl dig till östra Nylands regionala evenemang (1.2–11.3.)

De regionala evenemangen år 2018 ordnas på följande orter

Rovaniemi 7.4.2018                Helsingfors 23–25.3.2018
Kemi 31.3.2018                      Borgå 7–8.4.2018
Uleåborg 24.2.2018                Hyvinge 3.3. 2018
Brahestad 24.3.2018              Urjala 17–18.3.
Nivala 17.3.2018                    Åbo 17.3.2018
Kajana 24.3.2018                   Salo 24.3.2018
Joensuu 10.2.2018                 Rauma 28.4.2018
Puumala 17.2.2018                Lahtis 17.3.2018
Idensalmi 3.3.2018                Lojo 16–18.3.2018
Kotka 7.4.2018

Ung Kultur-verksamheten uppmuntrar och stöder barn och unga att mångsidigt utöva olika former av kultur. Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete, med vilket man kan sporra, uppmuntra och inspirera ungdomar till kulturella hobbyer oberoende av bostadsort, utbildning och etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund.

I Ung Kultur-verksamheten deltar årligen tusentals ungdomar, professionella inom ungdomsarbete och konst, föräldrar samt representanter för läroanstalter. Verksamheten koordineras av Suomen Nuorisoseurat ry och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, och kommunerna arrangerar regionala evenemang. Regionförvaltningsverken och Ung Kultur-byrån deltar i koordineringen av de regionala evenemangen.