Skip to content

Borgås utredning om bolagiseringar i samband med social- och hälsovårdsreformen

Syftet med utredningen är att kartlägga Borgå stads beredskap och möjligheter att delta i produktionen av social- och hälsovårdstjänster genom ett bolag som staden äger ensam eller tillsammans med en annan aktör (ett samföretag). I utredningen letar vi efter en ny lösning som passar ihop med social- och hälsovårdsreformens mål och tryggar invånarnas intressen i Borgå på bästa möjliga sätt. Utredningen görs öppet och i en nära växelverkan med personalen och med andra centrala intressentgrupper.

Utredningens första version offentliggjordes i slutet av januari. Utredningsarbetet har blivit svårare och utdraget eftersom lagförslagen om social- och hälsovårdsreformen och kundernas valfrihet har förändrats betydligt under våren. Utredningsarbetets aktuella version presenterades tisdagen den 27 juni. Uppdateringsarbetet fortsätter i augusti, om behandlingen i grundlagsutskottet och riksdagen medför betydande ändringar i lagförslagen. Stadsstyrelsen och -fullmäktige fattar beslut i ärendet efter sommaren.