Skip to content

Borgås utredning om bolagiseringar i samband med social- och hälsovårdsreformen

Syftet med utredningen är att kartlägga Borgå stads beredskap och möjligheter att delta i produktionen av social- och hälsovårdstjänster genom ett bolag som staden äger ensam eller tillsammans med en annan aktör (ett samföretag).

I utredningen letar vi efter en ny lösning som passar ihop med social- och hälsovårdsreformens mål och tryggar invånarnas intressen i Borgå på bästa möjliga sätt.

Utredningen görs öppet och i en nära växelverkan med personalen och med andra centrala intressentgrupper. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandlar ärendet då Borgå stad har gett sitt utlåtande om lag om valfrihet med anknytning till social- och hälsovårdsreformen.