Skip to content

Borgås utredning om bolagiseringar i samband med social- och hälsovårdsreformen

Syftet med utredningen är att kartlägga Borgå stads beredskap och möjligheter att delta i produktionen av social- och hälsovårdstjänster genom ett bolag som staden äger ensam eller tillsammans med en annan aktör (ett samföretag). I utredningen letar vi efter en ny lösning som passar ihop med social- och hälsovårdsreformens mål och tryggar invånarnas intressen i Borgå på bästa möjliga sätt. Utredningen görs öppet och i en nära växelverkan med personalen och med andra centrala intressentgrupper.

Utredningens första version offentliggjordes i slutet av januari. Utredningsarbetet har blivit svårare och utdraget eftersom lagförslagen om social- och hälsovårdsreformen och kundernas valfrihet har förändrats betydligt under våren. Utredningsarbetets aktuella version presenterades tisdagen den 27 juni. Stadsstyrelsen i Borgå påbörjar behandlingen av utredningen vid sitt möte måndagen den 21 augusti. Stadsfullmäktige beslutar om hur projektet framskrider senare på hösten.