Skip to content

Sotarevägen stängs för trafik vid korsningen av Sotarevägen och Östra Mensasvägen 10.1.

På grund av byggandet av vattentjänstnät och gatubyggnadsarbeten stängs Sotarevägen för trafik fr.o.m. 10.1.2018.

Till fastigheterna kan man köra både från söder och norr längs Sotarevägen.

 

Karta över arbetsområdet samt vägavsnittet som stängs.

9.1.2018 10:18

Categories: Borgå vatten