Sotarevägen stängs för trafik vid korsningen av Sotarevägen och Östra Mensasvägen 10.1.