Kommunikationssekreterare
Sorvali, Aija
Kommunikation
Förvaltningsledning
Koncernledning
Kontaktuppgifter
Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
040 489 9836

Upp till början