Sortering av avfall

Flervånings- och radhusfastigheter med minst fem bostäder måste ansluta sig till insamling av såväl blandavfall som bioavfall. För övriga bostadsfastigheter rekommenderas kompostering på den egna fastigheten.

Bostadsfastigheter med minst 20 bostäder måste ha ett separat insamlingskärl för kartong och bostadsfastigheter med minst 40 bostäder måste ha ett separat insamlingskärl för glas och för metall.

Från andra fastigheter ska kartong, papper glas och metall föras till en ekopunkt.

Sorteringen är också ekonomiskt lönsam. Genom att minska avfallsmängden kan fastigheten spara in på avfallsavgifterna genom att ansöka om förlängt tömningsintervall för blandavfallskärlet.

Mera information om sortering och kompostering finns på Rosk’n Rolls webbsida.