Sommarmusik i Borgå

Unga ambassadörer för sommarmusik musicerar på olika håll i Borgå centrum i juli.

De unga musikerna till projektet Sommarmusik i Borgå har valts. Syftet med projektet är att understöda unga lokala musiker och fylla Borgås ljudvärld och gatubild med levande musik på sommaren. Fyra begåvade unga musiker valdes till projektet.

De unga ambassadörerna för sommarmusik rör sig i stadens centrum i juli 5.7–30.7. De uppträder förutom i parker och på torg även vid gästhamnen, den öppna platsen vid Konstfabriken och området vid Maren. Det har inte fastställts några exakta klockslag och platser för uppträdandena, utan musikerna rör sig fritt i områdena på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12–16.

Sommarmusik i Borgå är ett pilotprojekt som arrangeras av Borgå stads kulturtjänster och Borgånejdens musikinstitut i samarbete med Stiftelsen för Konstfabriken.