Sommarjobbssedel


Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Du får kantakt med Navigatorn via telefon 040 6761442 eller ohjaamo@porvoo.fi. 

Sommarjobbssedel 2020

Arbetssökare

Fyllda sommarjobbssedelplatser

Arbetsgivare

Ansöka om sommarjobbssedlar

Anvisningar om sommarjobbssedlar 2020

Utbetalningsblankett för året 2020

I ansökan om utbetalning bör man använda jämn summa , t.ex. 450 i punkten för ” Stöd som man ansöker om, euro”. Det går inte att använda kommatecken i blanketten.

Arbetsavtalsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen) 

Anvisning för ifyllning av arbetsavtalsblanketten (pdf)

Arbetsintygsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen)

Välkommen på jobb - en guide för introduktion av unga arbetstagare (pdf)

Sommarjobbssedel 2019

Sommarjobbssedelplatser 2019