Sommarjobbssedel

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Du får kontakt med Navigatorn via telefon 040 611 6976 eller erika.lindholm@porvoo.fi. 

Sommarjobbssedel 2021

Arbetssökare

Sommarjobbssedelplatser 2021

Fyllda sommarjobbssedelplatser 2021

Arbetsgivare

Ansöka om sommarjobbssedlar 2021

Anvisningar om sommarjobbssedlar 2021

Utbetalningsblankett 2021

I ansökan om utbetalning bör man använda jämn summa , t.ex. 450 i punkten för ” Stöd som man ansöker om, euro”. Det går inte att använda kommatecken i blanketten.

Arbetsavtalsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen) 

Anvisning för ifyllning av arbetsavtalsblanketten (pdf)

Arbetsintygsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen)

Sommarjobbssedel 2020

Sommarjobbssedelplatser 2020