Sommarjobbssedel

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Du får kantakt med Navigatorn via telefon 040 6761442 eller ohjaamo@porvoo.fi. 

Sommarjobbssedel 2020

Arbetssökare

Lediga sommarjobbssedelplatser

Fyllda sommarjobbssedelplatser

Arbetsgivare

Anvisningar om sommarjobbssedlar 2020

Reserveringsblankett för sommarjobbssedel 2020

Utbetalningsblankett för året 2020

Arbetsavtalsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen) 

Anvisning för ifyllning av arbetsavtalsblanketten (pdf)

Arbetsintygsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen)

Välkommen på jobb - en guide för introduktion av unga arbetstagare (pdf)

Sommarjobbssedel 2019

Sommarjobbssedelplatser 2019