Sommarjobbssedel

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Tilläggsinformation ger speciellt koordinator Sanni Einovaara 040 6761441/ohjaamo@porvoo.fi. 

Sommarjobbssedel 2019

Sommarjobbssedelplatser för året 2019

Anvisningar om sommarjobbssedlar 2019

Utbetalningsblankett för året 2019

Arbetsavtalsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen) 

Anvisning för ifyllning av arbetsavtalsblanketten (pdf)

Arbetsintygsmodell (pdf, kan fyllas i på skärmen)

Välkommen på jobb - en guide för introduktion av unga arbetstagare (pdf)

Sommarjobbssedel 2018

Verkliga sommarjobbssedelplatser 2018