Sommarjobb

Sommarjobb för unga (3-4 veckor)

Ett stort tack till alla sökande.

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 8 mars 2021. I år kom det 546 ansökningar. Antalet ansökningar har ökat från ifjol då de var 514. Arbetsplatserna är avsedda för ungdomar som har fyllt 15 år men inte 24 före 1.1.2021. 

Stadens olika sektorer gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas skriftligt eller per e-post före den 16 april 2021. Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.

Staden sökte sommarjobbare till många olika slags uppgifter, bland annat parkarbete, fastighetsarbete, barnavård, äldreomsorg, kontorsarbete samt uppgifter inom fritidsväsendet. De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården samt idrottsplatsernas och grönområdenas underhållsarbeten.

Lediga sommarjobb för unga, lista (pdf)

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Tilläggsinformation ger byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen tfn 040 865 4484.

Navigatorn hjälper unga med jobbssökning

Ungas servicepunkt Navigatorn erbjuder unga hjälp med allt som gäller jobbssökning utan tidsbeställning i adressen Mannerheimgatan 20E (WSOY-husets gatuplan).

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. År 2021 kan man få stöd om man anställer unga som är födda 2003-2005.

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Du får kontakt med Navigatorn via telefon 040 611 6976 eller erika.lindholm@porvoo.fi. 

Bekanta dig med sommarjobbssedel