Sommarjobb

Hemvården och serviceboende söker ännu sommarjobbare

Sommarjobb inom hemvården och serviceboende 

Sommarjobb för unga (3-4 veckor)

Ett stort tack till alla sökande.

Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 4.3.2020. I år sökte 514 unga de 100 lediga sommararbetsplatserna. Stadens olika sektorer gör valen på basis av ansökningar och intervjuer.

De som blev valda informeras skriftligen eller per e-post senast 15.4.2020. Valen som Konstfabriken och Galleri Kaplansgården, Miljöhälsovården och veterinärmedicin, Konstskolan, Grönområden, Planering och underhåll av kommunteknik samt Skyddshemmet gör, blir färdiga till dess.

Valen av unga sommararbetare som biblioteket, social- och familjetjänsterna, lokalservicens städenhet, lägerledare inom ungdomstjänsterna, skötsel av idrottsplatser och äldreomsorg och handikappservice gör, uppskjuts till 15.5.2020 på grund av det exceptionella läget. Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.

De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården med 94 sökande. Till underhåll av idrottsplatser sökte 79 personer. Grönområden har varje år varit bland de populäraste sommararbetsplatserna. Denna gång blev antalet ansökningar 73. Övriga arbeten inom Kommuntekniken söktes av 35 personer. I år var det 44 personer som önskade anställning inom hälsotjänster och äldreomsorg.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Arbetsplatser för unga lista från året 2020 (pdf)

Tilläggsinformation ger byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen tfn 040 865 4484.

Navigatorn hjälper unga med jobbssökning

Ungas servicepunkt Navigatorn erbjuder unga hjälp med allt som gäller sommarjobbssökning utan tidsbeställning i adressen Mannerheimgatan 20E (WSOY-husets gatuplan) från måndagen till onsdagen kl. 12.30-16 och på torsdagar kl. 12.30-18. 

Sommarjobbsverkstad varje torsdag kl. 12.30-18 
• Man kan göra CV eller ansökningar, få tips för sommarjobbssökning och varifrån man hittar sommarjobbsplatser.

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. År 2020 kan man få stöd om man anställer ung som är födda 2002-2004. 

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Tilläggsinformation ger Maija Ahtinen, tfn 040 485 7808 eller Navigator tfn 040 676 1442, ohjaamo@porvoo.fi

Bekanta dig med sommarjobbssedel