Sommarjobb

Borgå stad behöver semestervikarier, säsongarbetare och unga sommarjobbare. 

Sommarjobbare, semestervikarier och säsongarbetare

Ansökningstiden pågår:

Akutvårdare, sommarvikariat, räddningsverket

Kommunteknikens sommarjobb

Säsongarbete, Grönområde

Borgå vattens sommarjobb

Sommarjobb inom boendeservicen; Brandbacken, Johanna-hemmet, Majberget och Svalåkern

Sommarjobb inom hemvården och serviceboende

Sommarjobb på Näse rehabiliteringscenter

Sommarjobb för unga (3-4 veckor)

Det finns totalt ca. 100 sommarjobb för unga i år! Är du född under tiden 1.1.1998 – 31.12.2005 och har inte tidigare haft sommarjobb inom Borgå stad? Då ska du absolut söka sommarjobb hos oss! Borgå stad erbjuder för unga bl.a. kontorsarbete, kundbetjäningsuppgifter, städarbete, vård av barn och äldre, samt park- och underhållsarbeten. Arbetstiden är 3–4 veckor. 

Lediga sommarjobb för unga, lista (pdf)

Sök sommarjobb (3-4 veckor)  Sommarjobb för unga 2021 - Borgå stad 

Ansökningstiden utgår 8.3.2021 kl. 14

Sommarjobbet omfattar totalt 120 timmar. Anställningen varar i regel fyra veckor och arbetstiden är sex timmar om dagen. Arbetsperioden kan vid behov vara också en tre veckors period om det är ändamålsenligt till exempel på grund av arbetsstället eller transportarrangemang.

Lönen är ca. 7 €/timme, totalt ca. 1017 € för 120 timmar och innehåller semesterersättningen och semesterpeng.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Barndagvården och grönområden har varje år varit bland de populäraste sommararbetsplatserna. Mindre sökanden har varit inom kommuntekniken, och äldreomsorg.

Stadens olika sektorer gör sina val på basis av ansökningar och intervjuer. De som blivit valda underrättas skriftligt eller per e-post före 16.4.2021. Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.

 Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Tilläggsinformation ger byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen tfn 040 865 4484.

Navigatorn hjälper unga med jobbssökning

Ungas servicepunkt Navigatorn erbjuder unga hjälp med allt som gäller jobbssökning utan tidsbeställning i adressen Mannerheimgatan 20E (WSOY-husets gatuplan).

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. År 2021 kan man få stöd om man anställer unga som är födda 2003-2005.

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Du får kontakt med Navigatorn via telefon 040 611 6976 eller erika.lindholm@porvoo.fi. 

Bekanta dig med sommarjobbssedel