Sommarjobb

Sommarjobb för unga (3-4 veckor)

Tack för din ansökan. 
Ansökningstiden till sommararbetsplatser för skolelever och studerande gick ut 5 mars 2019. I år kom det 561 ansökningar. 2 av sökande uppfyllde inte åldersvillkoret. Ifjol sökte 670 ungdomar sommarjobb.

Staden sökte sommarjobbare till många olika slags uppgifter, bl.a. parkarbete, fastighetsarbete, barnavård, äldreomsorg, kontorsarbete samt uppgifter inom fritidsväsendet. De populäraste arbetsplatserna i år fanns inom barndagvården med 125 sökande. Grönområden har varje år också varit bland de populäraste sommararbetsplatserna.

Genom sommarjobben erbjuder staden ungdomarna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och dess spelregler. Samtidigt kan ungdomarna bekanta sig med arbetsuppgifter inom kommunsektorn och med staden som arbetsgivare.

Arbetsplatser för unga (pdf) 

Tilläggsinformation ger byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen tfn 040 865 4484.

  

Navigatorn hjälper unga med jobbssökning

Ungas servicepunkt på Navigatorn Mannerheimgatan 20 E, Borgå. 

Sommarjobbssedel

Med sommarjobbssedel avses ett understöd på 250 euro som Borgå stad beviljar till arbetsgivare i Borgå som anställer ungdomar till sommarjobb. År 2019 kan man få stöd om man anställer ung som är födda 2001-2003. 

Navigatorn hjälper både unga och arbetsgivaren med frågor om sommarjobbssedel. Tilläggsinformation ger Sanni Einovaara tfn 040 6761441, sanni.einovaara@porvoo.fi. 

Bekanta dig med sommarjobbssedel