Sommarens öppettider

Ändrade öppettider i stadens olika verksamhetsställen sommaren 2018 

Servicekontoret Kompassen 

Servicekontoret Kompassen betjänar stadens invånare hela sommaren mån–fre kl. 9–16. Du kan kontakta Kompassen genom rådgivnings- och responsblanketten på stadens webbplats, via telefon eller genom att besöka Kompassen.   

Kompassen

Hälsostationstjänster

Brådskande mottagning samt telefontjänster fungerar normalt. Både Näse och Biskopsgatans verksamhetsställen är öppna hela sommaren. Det lönar sig att sköta icke brådskande ärenden utanför semestertiden. Läkarens och skötarens brådskande mottagningar fungerar begränsat.

Munhälsovård

Munhälsovårdens verksamhet koncentreras 1.7–12.8.2018 till Näse tandklinik.

Näse tandklinik och tandkliniken vid Lyseiparkens skola betjänar från 13.8.2018. 

Tandklinikerna vid Linnanjoen koulu, Pääskytien koulu och Kvarnbackens skola stängs stegvis.

Kungsvägens arbetshälsa 

Kungsvägens arbetshälsa (Teknikbågen 1 A) är stängd 16.7–29.7.2018. 

I de fall som kräver brådskande vård ska ni kontakta den egna hälsovårdscentralen: 

 • Borgå hälsovårdscentral tidsbeställning genom centraliserad servicenummer 019 520 4351
 • Jouren vid Borgå sjukhus när Borgå hälsovårdscentral är stängd tfn 019 548 2551
 • Sibbo hälsocentral tfn 09 2353 6001
 • Hälsovårdscentralen i Borgnäs tfn 040 314 5810 eller hälsovårdscentralen i Mäntsälä tfn 040 314 5500
 • Hälsovårdscentralen i Askola tfn 040 7109 200
 • Lovisa hälsocentral tfn 019 505 1300

Familjerådgivning 

9.7–3.8.2018 har familjerådgivningen (Linnankoskigatan 32, K-flygel) ingen mottagningsverksamhet. Byråsekreteraren för familjerådgivningen ger råd och tar emot tidsbeställningar under mån-tors kl. 9–11 och kl. 13–14 tfn 019-520 3290

Sysselsättningstjänster (Linnankoskigatan 32)

Verkstäderna för unga är stängda 2.7–27.7.2018.

Av verkstäderna för unga är träverkstaden i Ölstens och TaitoPaja stängda 2.7–27.7.2018. Träverkstaden Tarmolan PuuPaja är öppen hela sommaren.

Servicecentralen för arbetskraften (Adlercreutzgatan 25–27) är stängd 9.7–20.7.2018.

Minnespolikliniken

Minnespolikliniken (Adlercreutzgatan 25–27) är stängd 2.7–22.7.2018.

Stadens arkiv

Stadens arkiv (Stadshusgatan 5) är stängt 18.6–15.7.2018.

Stadshuset

Stadshusets byråer (Stadshusgatan 9) är stängda 2.7–29.7.2018.

 • Stadens ledning
 • Förvaltningsledning
 • Finansieringsledning
 • Personalledning

Bildningsbyrå

Bildningssektorns byråer (Campus, Konstfabriksgatan 1) är stängd 2.7–28.7.2018.

 • Bildningssektorns ledning
 • Utbildningstjänster
 • Tjänster inom småbarnspedagogik/förvaltning

Idrottstjänsternas byrå

Idrottstjänsternas byrå (Mellangatan 1 B, 3 vån.) är stängd 2.7–20.7.2018.

Simhallen

Simhallens (Linnankoskigatan 2–6) avvikande öppettider under sommaren 2018:

 • 9.6–10.6. stängt
 • 16.6–17.6 stängt
 • 21.6 öppet kl. 6.15–18 (kassan stängs kl. 17)
 • Under 22.6–29.7 är simhallen stängd på grund av sommarunderhåll.
 • 4.8–5.8. stängt
 • 11.8–12.8. stängt

Biblioteket

Bibliotekets sommaröppettider.

Ungdomslokaler och ungdomsbyrån

Alla ungdomslokalerna är stängda 25.5–4.8.2018. Ungdomslokalerna börjar ha kvällsöppet igen på måndag 3.9.2018. 

Ungdomsbyrån (Mannerheimgatan 20 E) är stängd 2.7–22.7.2018. 

Navigatorn 

Navigatorn (Mannerheimgatan 20 E) är stängd 9.7–31.7.2018. 

Du hittar information om tjänsterna också på webben på adressen Koppari.fi

Turistinformation 

Turistinformation i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1 

 • 21.6.2018 öppet kl. 9–15
 • 22.6–24.6.2018 stängt

1.7–31.7.2018 öppet:

 • mån–fre kl. 9–16
 • lör kl. 11–15
 • sön stängt 

Sommarturistbyrån betjänar i Gamla Kaplansgården (Mellangatan 13) 7.6–2.9.2018.

 • mån–fre kl. 10-18 
 • lör–sön kl. 11–17.
   
 • 22.6 öppet kl.10–13
 • 23.6 öppet kl. 9–13

Kommungården

Stadsutvecklingens byråer i kommungården (adress Krämaretorget) är stängda:

 • Kommunteknik (Krämaretorget B) 2.7–27.7.2018. Ansökningar som gäller markanvändningstillstånd på allmänna områden och gatutillstånd (grävningstillstånd) ska ansökas före 15.6.2018. 
 • Markpolitik (Krämaretorget A) 9.7–22.7.2018. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) fås på servicekontoret Kompassen. 
 • Stadsplanering (Krämaretorget B) 2.7–27.7.2018.

Servicenummer som man kan ringa till när byråerna har stängt:

 • parkeringsövervakningsbyrån är stängd 25.6–1.7, 9–29.7 och 13.8–19.8.2018. Förfrågningar besvaras av servicekontoret Kompassen. 
 • underhåll av torgen: torgövervakare vardagar kl. 7–16, lör kl. 7–15 tfn 040 066 5181. 
 • Servicekontoret Kompassen sköter uthyrningen av båtplatser 25.6–3.8.2018. 

Underhåll av gator och båthamnar:

 • Servicekontoret Kompassen svarar på frågor 9.7–13.7.2018.
 • 16.7–20.7.2018, mån–tors kl. 7–16, fre kl. 7–14.30, underhållsmästare Hannu Pirttinokka, tfn 040 745 8595.
 • 6.8–10.8.2018, mån–tors kl. 7–16, fre kl. 7–14.30, underhållsmästare Hannu Pirttinokka, tfn 040 745 8595.
 • Under andra tider underhållsmästare Ville Kaasinen

 
I brådskande gatuärenden där det finns risk för liv eller egendom kan man utanför tjänstetid kontakta Räddningsverket i Östra Nyland, tfn 020 1111 400.

Miljövården

Byrån är öppen i juni och augusti kl. 9–15.

Miljövårdens byrå (Biskopsgatan 38) är stängd 9.7–23.7.2018.

Byggnadstillsynen 

Byggnadstillsynsbyrån (Krämaretorget A) är stängd 9.7–5.8.2018. 

Utmärkningar av byggnaderna i terrängen och lägessyner görs inte under tiden 9.7–22.7.2018. 

Syner förrättas och frågor som gäller byggande besvaras under den tid då byggnadstillsynen håller stängt av följande personer vardagar kl. 9–15: 

 • 9.7–3.7.2018 byggnadsinspektör Juhani Lindblad, tfn 040 822 2966
 • 9.7–27.7.2018 byggnadsinspektör Petri Isokoski, tfn 040 489 1883
 • 9.7–13.7.2018 byggnadsinspektör Mikael Sundström, tfn 040 489 9771

Bostadsbyrån

Bostadsbyrån är stängd 9.7–10.8.2018. I brådskande ärenden kontakta servicekontoret Kompassen.

Kompassen

Borgå vatten

Borgå vattens kundtjänst är stängd 9.7–22.7.2018.

Under den tiden sköter vi inte ärenden som gäller anslutningar, avtal eller fakturering, och vi gör inga installationsarbeten. Felanmälningar görs till räddningsverkets kontrollrum under alla tider på dygnet, tfn 020 111 1400.