Sommarens öppettider

Ändrade öppettider i stadens olika verksamhetsställen sommaren 2019

Notera att behandlingen av ditt ärende kan fördröjas i juli med anledning av semestrarna.

Servicekontoret Kompassen 

Servicekontoret Kompassen betjänar stadens invånare hela sommaren må–fr kl. 9–16. Du kan kontakta Kompassen genom rådgivnings- och responsblanketten på stadens webbtjänst, via telefon eller genom att besöka Kompassen.   

Kompassen

Hälsostationstjänster

Akutmottagningen är öppen 1.7–2.8 klockan 8–16 och könumret ska tas före klockan 15. Patienter som kommer efter klockan 15 hänvisas till Borgå sjukhus jour.

Telefonservicen fungerar normalt och mottagningarna i Näse och på Biskopsgatan håller öppet hela sommaren. Det lönar sig att sköta icke brådskande ärenden utanför semestertiden. Icke brådskande mottagningar hos läkaren och skötaren ordnas inskränkt.  

Kaféet på Näse hälsocentral är stängd 1.7–2.8.2019.

Munhälsovård

Munhälsovården koncentreras 24.6–11.8.2019 till Näse tandklinik (Askolins väg 1).

Lyceiparkens tandklinik är stängd 24.6–11.8.2019. 

Kungsvägens arbetshälsa 

Kungsvägens arbetshälsa (Teknikbågen 1 A) är stängd 15.7–28.7.2019 

I de fall som kräver brådskande vård ska du kontakta den egna hälsovårdscentralen. 

Familjerådgivningen 

Under tiden 8.7–26.7.2019 har familjerådgivningen (Konstfabriksgatan 4 C, 3 vån.) ingen kundmottagning. 

Familjerådgivningens byråsekreterare ger servicerådgivning och tar emot tidsbeställningar må–to kl. 9–11, tfn 019 520 3290. 

Sysselsättningstjänster (Linnankoskigatan 32)

Verkstäderna för unga är stängda 1.7-26.7.2019.

Av verkstäderna för vuxna är TaitoPaja stängd 15.7–4.8.2019. Övriga verkstäder är öppna hela sommaren.

Servicecentralen för arbetskraften är stängd 8.7–31.7.2019.

Informationsstället i Äppelbackens servicecentral

Informationsstället (Tullportsgatan 4) betjänar inskränkt 15.7–26.7.2019, må–fr kl. 9–13.

Minnespolikliniken

Minnespolikliniken (Askolins väg 1 C, 3 vån.) är stängd 8.7–4.8.2019.

Stadens arkiv

Stadens arkiv (Stadshusgatan 5) är stängt 5.7–31.7.2019.

Stadshuset

Stadshusets byråer (Stadshusgatan 9) är stängda 1.7–28.7.2019.

 • Stadens ledning
 • Förvaltningsledning
 • Finansieringsledning
 • Personalledning

Bildningsbyrå

Bildningssektorns byråer (Campus, Konstfabriksgatan 1) är stängda 1.7–31.7.2019.

 • Bildningssektorns ledning
 • Utbildningstjänster
 • Tjänster inom småbarnspedagogik/förvaltning

Idrottstjänsternas byrå

Idrottstjänsternas byrå (Mellangatan 1 B, 3 vån.) är stängd 8.7–28.7.2019.

Tjänster inom småbarnspedagogik 

Verksamheten koncentreras till jourhavande daghem 24.6–31.7.2019. Övriga daghem är stängda under jourtiden. 

Jourdaghemmen är stängda 1.8–2.8.2019. 

Majbergets skiftsdaghem fungerar annars normalt men är stängt 1.8–2.8.2019. 

Centrum

Jourdaghem: Sagobackens daghem

Daghemsföreståndaren är 

 • Catharina Lindstedt 24.6–10.7.2019
 • Heli Koski 11.7–28.7.2019
 • Catharina Lindstedt 29.7–31.7.2019  

Östra området

Jourdaghem: Tallberga daghem

Daghemsföreståndaren är 

 • Säde Siljamo 24.6–10.7.2019
 • Irmeli Elonen 10.7–28.7.2019
 • Maria Johansson 29.7–31.7.2019 

Västra området

Jourdaghem: Övre Haiko daghem

Daghemsföreståndaren är   

 • Minna Lakso-Pakkala 24.6–30.6.2019
 • Gea Johansson 1.7–7.7.2019
 • Tarja Nissinen 8.7–21.7.2019
 • Minna Lakso-Pakkala 22.7–31.7.2019 

Jourdaghem: Daghemmet Pärlan

Daghemsföreståndaren är   

 • Eija Jäppinen 24.6–7.7.2019
 • Päivi Koistinen-Karppinen    8.7–28.7.2019
 • Eija Jäppinen 29.7–31.7.2019 

Dagvården vid Tulliportti har normala öppettider. 

Det finns inga öppna tjänster inom småbarnspedagogik under tiden 24.6–11.8.2019. 

Simhallen

Simhallens (Linnankoskigatan 2–6) avvikande öppettider under sommaren 2019:

 • 8.6–9.6 stängd
 • 15.6–16.6 stängd
 • 20.6 öppen kl. 6.15-16 (kassan stängs kl. 15)
 • Under 21.6-28.7 är simhallen stängd på grund av sommarunderhåll.
 • 3.8-4.8 stängd
 • 10.8-11.8 stängd

Biblioteket

Bibliotekets sommaröppettider

Ungdomslokalerna och ungdomstjänsternas kontor 

Ungdomslokalerna är stängda 25.5-11.8.2019. Ungdomslokalerna öppnar sina dörrar må 12.8 och håller i augusti öppet på eftermiddagar. Kvällsöppettider börjar må 2.9. 

Öppettider för ungdomslokalerna varierar områdesvis och du kan kontrollera dem på adressen www.borga.fi/ungdomslokalerna 

Ungdomstjänsternas kontor (Mannerheimgatan 20 E) håller stängt 8.7–31.7.2019. 

Navigatorn 

Navigatorn (Mannerheimgatan 20 E) är stängd 8.7-2.8.2019. 

Du hittar information om tjänsterna också i tjänsten Koppari.fi

Turistinformation 

Turistinformation i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1 

 • 20.6.2019 öppen kl. 9-15
 • 21.6–23.6.2019 stängd

1.7–31.7.2019 öppen:

 • må–fr kl. 9–16
 • lö kl. 11–15
 • sö stängd

Sommarinfo betjänar i Gamla Kaplansgården (Mellangatan 13)

3.6–1.9.2019

 • må–fr kl. 10–18 
 • lö–sö kl. 11–17

 

 • 21.6 öppen kl. 10–13
 • 22.6 öppen kl. 10–13

Kommungården

Stadsutvecklingens byråer i kommungården (adress Krämaretorget) är stängda:

 • Kommunteknik (Krämaretorget B) 1.7–28.7.2019. Ansökningar som gäller markanvändningstillstånd på allmänna områden och gatulov (grävningstillstånd) ska ansökas före 14.6.2019.
 • Stadsmätning (Krämaretorget A) 8.7–21.7.2019. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) fås på servicekontoret Kompassen. 
 • Anskaffning och överlåtelse av mark (Krämaretorget B) 8.7–28.7.2019.
 • Stadsplanering (Krämaretorget B) 1.7–26.7.2019.

Servicenummer som man kan ringa till när byråerna har stängt:

 • parkeringsövervakningsbyrån är stängd 24.6–30.6 och 15.7–4.8.2019. Förfrågningar besvaras av servicekontoret Kompassen. 
 • underhåll av torgen: torgövervakare vardagar kl. 7–16, lö kl. 7–15, tfn 040 066 5181. 

För hyrning av båtplatser under tiden 24.6–7.8.2019 svarar servicekontoret Kompassen, tfn 020 692 250. 

Underhåll av gator och båthamnar:

24.6–5.7.2019, må–to kl. 7–16, fr kl. 7–14.45, underhållsmästare Hannu Pirttinokka, tfn 040 745 8595.
Övriga tider: underhållsmästare Ville Kaasinen, tfn 040 516 0681
I brådskande gatuärenden där det finns risk för liv eller egendom kan man utanför tjänstetid kontakta Räddningsverket i Östra Nyland, tfn 020 1111 400.

Miljövården

Miljövårdens byrå (Biskopsgatan 38) är stängd 8.7–19.7.2019.

Byggnadstillsynen 

Byggnadstillsynens kundbetjäning (Krämaretorget A) är stängd 8.7–4.8.2019. 

Under den tid då byggnadstillsynen håller stängt hålls inledande möten med anknytning till beviljade lov och syner förrättas av följande personer: 

 • 8.7–12.7 byggnadsinspektör Mikael Sundström, tfn 040-489 9771
 • 8.7–19.7 VVS-inspektör Tomi Mäkinen, tfn 040-489 1617
 • 8.7–26.7 byggnadsinspektör Jari Linkinen, tfn 040-149 5178
 • 29.7–2.8 ledande byggnadsinspektör Henning Johansson, tfn 0400-493 937
 • 29.7–2.8 byggnadsinspektör Petri Isokoski, tfn 040-489 1883
 • 29.7–2.8 byggnadsinspektör Juhani Lindblad, tfn 040-822 2966 

Utmärkningar av byggnaderna i terrängen och lägessyner görs inte under tiden 8.7–28.7.2019. (Markpolitik)

Borgå vatten

Borgå vattens kundtjänst är stängd 17.6–16.8.2019

Borgå vattens kontor betjänar under tiden 17.6–16.8.2019 kl. 9.00–13.00.

Under den tiden sköter vi inte ärenden som gäller anslutningar, avtal eller fakturering, och vi gör inga installationsarbeten. Felanmälningar görs till räddningsverkets kontrollrum under alla tider på dygnet, tfn 020 111 1400.