Sök till eftis

Ansökan till eftermiddagsverksamhet (läsåret 2020-2021) för skolelever i årskurs ett och två sker i första hand elektroniskt via Wilma-systemet senast 16.2.2020. Info om detta skickas i januari till de blivande förstaklassisternas vårdnadshavare. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare till barn i årskurs ett och två som har lämnat in en ansökan i tid.

Man kan ansöka om eftisplats endast till ett eftis. Ifall plats ansöks från stadens koordinerade eftisverksamhet, kan plats inte samtidigt ansökas till Konstikas-eftis, och inte heller tvärtom. (Konstikas är Konstskolans eget eftis, platsen ansöks via Konstskolan)

Genom att skicka ansökningsblanketten binder sig familjerna till verksamheten och till att betala eftisavgifterna. Barnen väljs till eftis för ett läsår i taget.

Tilläggsuppgifter: