Sök till eftis

Barnen väljs till eftermiddagsverksamhet för ett läsår i taget.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet (läsåret 2021-2022) för skolelever i årskurs ett och två sker elektroniskt via Wilma-systemet 4-31.1.2021. Info om detta skickades i januari till de blivande förstaklassisternas vårdnadshavare. Beslut om plats inom eftermiddagsverksamhet skickas elektroniskt via Wilma senast i maj till de vårdnadshavare till barn i årskurs ett och två som har lämnat in en ansökan i tid.

Man kan ansöka om eftisplats endast till ett eftis. Ifall plats ansöks från stadens koordinerade eftisverksamhet, kan plats inte samtidigt ansökas till Konstikas-eftis, och inte heller tvärtom. Konstikas är Konstskolans eget eftis, platsen ansöks via Konstskolan.

Vårdnadshavaren har genom sin ansökan förbundit sig till sitt barns eftermiddagsverksamhet. Förbindelsen kan återtas genom ett skriftligt meddelande till beslutsfattaren inom två veckor från det ett positivt svar erhållits.

Tilläggsuppgifter: