Socialombudsman

Kontakta socialombudsmannen när du vill ställa frågor om de rättigheter en klient hos den sociala servicen har. 

När klienten är missnöjd med servicen eller behandlingen ger socialombudsmannen råd och vägleder vid behov klienten eller de anhöriga i frågor som hänför sig till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen kan dock inte fatta beslut eller bevilja klienten förmåner.

Tjänsterna är kostnadsfria för kunden.

Kontakta

Kompetenscentret Verso (Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå) sköter om socialombudsmannens uppgifter för Borgå stad. 

  • socialombudsman Salla Ritala
  • mån-tors 9–12
    tfn 044 729 7987
  • e-post sosiaaliasiamies@phhyky.fi   

Socialombudsmannen kan nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Broschyr: Socialombudsman

Broschyr: Patientombudsman

Dataskydd som gäller social- och hälsovårdens klienter och patienter