Socialombudsman

Kontakta socialombudsmannen när du vill ställa frågor om de rättigheter en klient hos den sociala servicen har. 

När klienten är missnöjd med servicen eller behandlingen ger socialombudsmannen råd och vägleder vid behov klienten eller de anhöriga i frågor som hänför sig till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Socialombudsmannen kan dock inte fatta beslut eller bevilja klienten förmåner.

Tjänsterna är kostnadsfria för kunden

Kontakta

Socialombudsman Pamela Stenberg

mån-tors 9–12
tfn 044 729 7987

sosiaaliasiamies@phhyky.fi   

Verso-kompetenscentret inom det sociala området, Mannerheimgatan 23, 06100 Borgå.

Broschyr (på finska): Socialombudsman

Broschyr (på finska): Patientombudsman