Skip to content

Socialjouren erbjuder krishjälp

Östra Nylands socialjour erbjuder akut kris- och diskussionshjälp på grund av våldsdådet i Borgå. Krishjälp erbjuds per telefon på numren 040 517 4194 och 040 861 1663.

– Knivhuggningen av ett barn har djupt skakat många borgåbor. Jag framför mitt varma deltagande till offrets anhöriga, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Personalen vid Östra Nylands socialjour erbjöd genast på morgonen på platsen för våldsdådet krishjälp till ögonvittnen. Även elever och personal vid de närliggande skolorna erbjöds diskussionshjälp för att bearbeta händelsen.

Mera information: Östra Nylands socialjour

13.11.2017 11:21

Categories: Utbildning Familje- och socialtjänster