Socialarbete för barnfamiljer

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år.


Socialarbetet för barnfamiljer utvärderar behovet av stöd tillsammans med dig

Du kan vara i kontakt med socialarbetet för barnfamiljer när du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs. Det kan handla om en kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skolan som hotar barnets utveckling, oro för droger, våld, utnyttjande, psykisk hälsa eller spelberoende. Barn kan även själva vara i kontakt om de önskar

Läs mera om bedömningen av stödbehovet på THL:s sidor

Hemservice och familjearbete

Vi erbjuder hemservice avgiftsfritt för barnfamiljer med barnen under 1 år. Mera information: Katri Kaunisto tfn. 040 676 1369.

Hemservice för barnfamiljer

Familjearbete

Barnatillsyningsmännen

Barnatillsyningsmännen sköter om ärenden som gäller barnets vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt.

Till Östra nylands familjerättsliga enhets sidor

Stödperson eller stödfamilj?

Kan du tänka dej att bli stödperson eller stödfamilj till ett främmande barn? Som stödfamilj passar en vanlig familj som är intresserad och har tid att ge till ett barn enligt överenskommelse.

Stödfamiljsverksamhet

Stödperson för ungdom

Kompletterande utkomststöd

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du sökt grundläggande utkomststöd från FPA. Stödet är en del socialarbetet, vars mål är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Utkomststöd

Ta kontakt

I brådskande ärenden får du hjälp av Socialjouren