Socialarbete för barnfamiljer

Ta kontakt med socialarbetet för barnfamiljer när du oroar dig för ett barn eller en ung. Barn och unga är även välkomna att själva ta kontakt.

Be om hjälp- tjänsten ger svar vid liten oro och behov av rådgivning

Du kan vara i kontakt via tjänsten när du vill fråga råd, handledning eller fundera på familjens vardagliga utmaningar tillsammans med en yrkesmänniska. Din förfrågan svaras inom några dagar antingen per telefon eller epost enligt ditt önskemål.

Be om hälp-tjänsten

Socialarbetet för barnfamiljer utvärderar behovet av stöd tillsammans med dej

Du kan vara i kontakt med socialarbetet för barnfamiljer när du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs. Det kan handla om kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skolan som hotar barnets utveckling, oro för droger, våld, utnyttjande, psykisk hälsa eller spelberoende.

Läs mera om bedömningen av stödbehovet på THL:s sidor

Ta kontakt

Servicekoordinator för barnfamiljer tfn 040 676 1381 kl 9-15

Under kvällar och veckoslut i brådskande ärenden ta kontakt med socialjouren: