Socialarbete för barnfamiljer

Aktuellt:
Utbildning för stödfamiljer och familjefaddrar startar i höst

Socialarbetet för barnfamiljer utvärderar behovet av stöd tillsammans med dig

Du kan vara i kontakt med socialarbetet för barnfamiljer när du vill ha hjälp och önskar att din situation kartläggs. Det kan handla om en kris inom familjen, utmattning, svårigheter hemma eller i skolan som hotar barnets utveckling, oro för droger, våld, utnyttjande, psykisk hälsa eller spelberoende. Barn kan även själva vara i kontakt om de önskar

Läs mera om bedömningen av stödbehovet på THL:s sidor

Hemservice och familjearbete

Under våren 2019 erbjuder vi gratis hemservice till alla familjer som har barn under 1 år.

Hemservice för barnfamiljer

Familjearbete

Barnatillsyningsmännen

Barnatillsyningsmännen sköter om ärenden som gäller barnets vårdnad, underhåll, boende och umgängesrätt.

Till Östra nylands familjerättsliga enhets sidor

Stödperson eller stödfamilj?

Kan du tänka dej att bli stödperson eller stödfamilj till ett främmande barn? Som stödfamilj passar en vanlig familj som är intresserad och har tid att ge till ett barn enligt överenskommelse.

Stödfamiljsverksamhet

Stödperson för ungdom

Kompletterande utkomststöd för barnfamiljer

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd efter att du sökt grundläggande utkomststöd från FPA. Stödet är en del socialarbetet, vars mål är att främja personens och familjens förmåga att klara sig på egen hand och att förebygga utslagning.

Utkomststöd

Ta kontakt

Under kvällar och veckoslut i brådskande ärenden får du hjälp av socialjouren