Socialarbete

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella. Socialt arbete stärker dina egna resurser. 

Socialarbetarna och socialhandledarna:

  • Gör en bedömning av servicebehovet och upprättar en klientplan tillsammans med dig för att du ska komma vidare och hitta de stödformer du behöver.
  • Stödjer dig socialt och ekonomiskt i krissituationer.
  • Motiverar och hjälper på din väg mot rehabililtering, sysselsättning och nykterhet.
  • Stödjer och ger råd  när du får problem med ekonomi, livskompetens och boende.
  • Ger råd och handledning i fråga om sociala förmåner och sociala tjänster.
  • Utarbetar tillsammans med dig  en aktiveringsplan som stödjer din sysselsättning och livskompetens.
  • Uppmuntrar dig att delta i sådan verksamhet som främjar välmåendet, såsom olika kultur- och fritidstjänster, föreningsverksamhet och frivilligverksamhet. 

Ni kan göra en orosanmälan gällande en vuxen människa via nätet kontaktbegäran till socialvård (finsk blankett).

Ni kan också göra en orosanmälan via telefon genom att ringa till rådgivningstelefonen för vuxensocialarbete tfn. 019 520 3400 vardagar kl. 9–15. I brådskande ärenden kan ni under tjänstetid kl. 8-15 ringa till vuxensocialarbetets jour tfn 040 162 6343 och utanför tjänstetid till Östra Nylands social- och krisjour tfn  040 517 4194.