Socialarbete

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella. Socialt arbete stärker dina egna resurser.

 

Socialarbetarna och socialhandledarna:

  • Gör en bedömning av servicebehovet och upprättar en klientplan tillsammans med dig för att du ska komma vidare och hitta de stödformer du behöver
  • Stödjer dig socialt och ekonomiskt i krissituationer
  • Motiverar och hjälper på din väg mot rehabililtering, sysselsättning och nykterhet
  • Stödjer och ger råd  när du får problem med ekonomi, livskompetens och boende
  • Ger råd och handledning i fråga om sociala förmåner och sociala tjänster
  • Utarbetar tillsammans med dig  en aktiveringsplan som stödjer din sysselsättning och livskompetens
  • Uppmuntrar dig att delta i sådan verksamhet som främjar välmåendet, såsom olika kultur- och fritidstjänster, föreningsverksamhet och frivilligverksamhet