Socialarbete

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella. Socialt arbete stärker dina egna resurser. 

Socialarbetarna och socialhandledarna:

  • Gör en bedömning av servicebehovet och upprättar en klientplan tillsammans med dig för att du ska komma vidare och hitta de stödformer du behöver.
  • Stödjer dig socialt och ekonomiskt i krissituationer.
  • Motiverar och hjälper på din väg mot rehabililtering, sysselsättning och nykterhet.
  • Stödjer och ger råd  när du får problem med ekonomi, livskompetens och boende.
  • Ger råd och handledning i fråga om sociala förmåner och sociala tjänster.
  • Utarbetar tillsammans med dig  en aktiveringsplan som stödjer din sysselsättning och livskompetens.
  • Uppmuntrar dig att delta i sådan verksamhet som främjar välmåendet, såsom olika kultur- och fritidstjänster, föreningsverksamhet och frivilligverksamhet.