Social- och krisjouren ger krishjälp angående höghusbranden i Näse