Social- och hälsovårdstjänsternas SMS-påminnelser fungerar igen