Social- och hälsovårdstjänsternas e-blanketter fungerar igen