Social- och hälsovårdstjänsterna bör utvecklas med en kommunbaserad reform där regionernas egenart tas i beaktande