Social- och hälsovårdstjänster öppnas stegvis med början den 1 juni