Social- och hälsovårdssektorns nya beredskapsåtgärder