Social- och hälsovårdssektorns budgetförslag behandlas i nämnden