Social- och hälsovårdssektorn tackar varmt alla donerare