Social- och hälsovårdssektorn börjar ringa upp alla Borgåbor över 80 år