Social- och hälsovårdsnämnden behandlar utveckling av tjänster som stöder äldre personers hemmaboende