Social- och hälsovårdsnämnden behandlar förslaget till budget för år 2019